Verhalen van de zeebodem

14 km wandelen - Nord-Beveland

VVV Zeeland

Deze wandeling voert je langs het Veerse Meer, een voormalige zeearm. Verschillende dammen brachten eb en vloed tot stilstand. De Schotsman, een zandplaat, kwam droog te liggen en veranderde in een groen natuurgebied...

Deze wandelroute loopt langs verschillende verhalenborden, waarop u leuke wetenswaardigheden kunt lezen. De locaties van de borden staan op de routekaart aangegeven.
Naast de verhalenborden zijn in de wandelroutes ook nog extra ‘stoppers‘ opgenomen. Deze staan met nummers aangegeven op de routekaart. Op de volgende pagina’s vindt u extra informatie over deze stoppers.

Verhalenborden onderweg:
1. Voormalige zandbank en schorgebied de Schotsman
2. Kamperlandse Veer
3. Straatdorp Kamperland

Stoppers:


1. ’t Kogelhof
De boerderij die we bij de kruising van de Ruiterplaatweg en de Jacobadijk aantreffen is ut Kohelhôf (’t Kogelhof). Aan deze naam zit een interessant verhaal vast. Tijdens de Franse tijd op Noord-Beveland stonden er op meerdere plekken op het eiland Franse kanonnen. Zo ook in de buurt van deze boerderij, op een verbreding van de toenmalige zeedijk. Toen de Engelsen in 1813 met hun vloot probeerden aan te leggen bij de kust van Walcheren, wat toen bezet was door de Fransen, werden ze door deze kanonnen beschoten. De Engelsen schoten terug en zo zijn er veel kogels terecht gekomen in het nabijgelegen land. Deze werden teruggevonden tijdens het bewerken van het land en zo komt de boerderij aan zijn naam. De gevonden kogels zijn daarna op de stenen pilaren bij de oprit van het erf ingemetseld en zijn nog steeds goed te zien en te herkennen.

De pilaren zijn vanaf de Jacobadijk te bezichtigen, respecteer de privacy van de bewoner en betreed het erf niet.

Tegenover ’t Kogelhof ligt de Paviljoenweg. Deze naam komt van het vroegere ‘Paviljoen’ wat hier op de dijk stond. Oorspronkelijk zal dit gebouw een directiekeet zijn geweest wat werd gebruikt bij de inpolderingwerken. Later werd het door de eigenaren van de polder gebruikt voor bijeenkomsten. Rondom het gebouw waren veranda’s. Er werden bijvoorbeeld poldervergaderingen en jachtpartijen gehouden. Eind 19e eeuw werd het afgebroken, er staat nu op deze plek nog een klein huisje.

2. Bunkers
De drie bunkers die we op deze route tegenkomen zijn gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Noord-Beveland was toen bezet door de Duitsers. De bunkers zijn gebouwd op een strategische plek. Aan de andere kant van de dijk, waar nu het gebied de Schotsman en Ruiterplaat ligt, was voor de bouw van de Veerse Gatdam en Zandkreekdam direct de zee. Van boeren uit de omgeving werd geeïst dat ze hun materiaal en goederen in gebruik stelden van de bezetters. Enkele bedrijven mochten hun paard en wagen houden, op voorwaarde dat ze de gelegerde soldaten zouden voorzien van eten en drinken.

Meer informatie over de bunkers vindt u op het informatiebord bij de bunker in het gebied ‘de Duintjes van Langeraad’.

3. Schutegat
De kreek die we tegenkomen net na de kromming in de dijk bij de Onrustweg en verder het land inloopt heet ut Schuutehat (’t Schutegat). De Onrustpolder was voor het inpolderen een schorgebied en ‘Schutegat was de enige grote kreek die er te vinden was. Waarschijnlijk kon je via deze kreek het schor redelijk ver in varen, vandaar de naam. Ook de Schutegatweg die we even verderop tegenkomen dankt hieraan zijn naam.

Hoewel dit de meest waarschijnlijke geschiedenis is over hoe deze weg en de kreek aan de naam zijn gekomen. heeft de gemeente bij het vernieuwen van de straatnaamborden bij de Schutegatweg borden geplaats met: ‘Schuttegatweg’. Er werd toen direct verwezen naar een schietbaan die eind 19e eeuw op de plek van vakantiepark De Ruiterplaat te vinden was. Ook is er in het Veerse Meer een eiland te vinden wat voor De Ruiterplaat ligt met de naam Schutteplaat. Maar omdat deze weg hiervoor altijd de naam Schutegatweg droeg en ook dichtbij de kreek ligt zijn de straatnaamborden die er nu staan waarschijnlijk niet correct.

4. Schotsman & Duintjes van Langeraad
Dit buitendijkse gebied is ontstaan door de afsluiting van de Zandkreek, door de Zandkreekdam aan de zuidoostkant van het eiland en de Veerse Gatdam aan de zuidwestkant van het eiland, waardoor het huidige Veerse Meer is ontstaan. Het gebied de Schotsman bestond al voor deze afsluiting, maar was toen nog een zandplaat en schorgebied. Door de afsluiting kwam dit gebied droog te liggen. Het natuurgebied is deels natuurlijk ontstaan en deels gemaakt door de mens, het bos in de noordwestelijke hoek is namelijk aangeplant door Staatbosbeheer.

De naam Schotsman komt van de Schotsmanplaat, de zandplaat en het schorgebied dat vroeger voor de kust lag. De naam komt waarschijnlijk van het recht dat een aantal Schotten hadden om op deze plaat te vissen en op alles wat er aanspoelde te jutten. De Schotten kwamen al langer in Zeeland, vooral in Veere. De haven van Veere was een belangrijke handelsplaats waar vooral Schotse wol werd verhandeld. De bekende ‘Schotse Huizen’ in Veere herinneren aan dit tijdperk.

Het gebied in de Noord-oostelijke hoek van de Schotsman was vroeger een duingebied en werd in de volksmond de Duuntjes van Langerad (de Duintjes van Langeraad) genoemd, naar de boer die er vroeger in de buurt woonde. Nog steeds kun je duinen in het gebied herkennen, ook het zand, de duindoorn en de schelpen die zijn te vinden verwijzen naar de historie van dit gebied. Daarnaast is ook de oude zeewering nog te vinden aan de dijk die langs dit gebied ligt.

Op deze plek kunt u oog in oog komen te staan met een Schotse hooglander. Een Schotse hooglander, ook wel Highland Cow genoemd, is een meestal roodbruin runderras met grote horens dat oorspronkelijk uit Schotland komt.

5. Banjaardstrand
U loopt hier langs de duinen van Kamperland, tevens het begin van de Veerse Gatdam. Achter deze duinen bevindt zich het Banjaardstrand. De duinen richting het noorden staan ook wel bekend als de Kamperlanse Duuntjes (Kamperlandse Duintjes) en zijn ontstaan door de bedijking van de Onrustpolder in 1846. Natuurlijke duinvorming was en is erg belangrijk omdat het hier gaat om een natuurlijke zeewering die dus ook meer bescherming biedt tegen de zee.

Het Banjaardstrand op Noord-Beveland is de “place to be” voor strandliefhebbers. Sinds 2007 wappert op het Banjaardstrand de “Blauwe Vlag”, een internationaal keurmerk voor een veilig en schoon strand. Het strand behoort al vele jaren tot de schoonste stranden van Nederland en heeft al meerdere malen het keurmerk ‘Het Schoonste Strand van Nederland’ gekregen. U heeft vanaf het strand prachtig uitzicht op de stormvloedkering. Het is ruim 3 kilometer lang en op sommige plaatsen wel 500 meter breed. Zeker een bezoekje waard dus.

6. Veerse Meer
Toen in 1961 de Zandkreek werd afgesloten met de Veerse Gatdam en de Zandkreekdam ontstond het Veerse Meer. Het water was hier tot 2004 behoorlijk zoet. Maar sinds 2004 heeft de Zandkreekdam een sluis, genaamd de Katse Heule, die continu zout water het Veerse Meer binnen laat. Het water is hierdoor een stuk schoner en helderder geworden.

Met zijn vele eilandjes en beschutte ligging is het de ideale plek om te zeilen, surfen, duiken, roeien, sloepvaren, waterskiën, zwemmen en nog veel meer. Er zijn in de zomer dan ook genoeg mensen te vinden die van deze vele mogelijkheden optimaal gebruik maken.

  • ’t KogelhofAnzeigen

  • BunkersAnzeigen

  • SchutegatAnzeigen

  • Schotsman & Duintjes van LangeraadAnzeigen

  • BanjaardstrandAnzeigen

  • Veerse MeerAnzeigen

Bewertungen

  • Ilse Hackethal - 1 mar 2016

Bewerten Sie diese Route
Schließen

Suche

Suchoptionen
km km