Landschapsroute 2 'Kop van Goeree'

24.7 km fietsen - Goeree-Overflakkee

VVV Zeeland

Het eiland Goeree-Overflakkee is eeuwenlang in beweging geweest. Onder invloed van natuurgeweld en menselijke ingrepen verandert(de) het landschap constant.

Delen van de zee werden ingepolderd, dijken braken door, en werden weer gedicht. Deze dijkdoorbraken zijn soms in het landschap nog zichtbaar door de loop van de dijk, of door de aanwezigheid van een wiel of weel. In de oorlogsjaren werden versterkingen gebouwd die later weer werden afgebroken, afgegraven of een andere bestemming kregen. Oude wandelpaden of trambanen kregen een andere bestemming, werden omgevormd tot autoweg, fietspad of zijn gewoon verdwenen.

Door de constante verandering zijn veel cultuurhistorische elementen niet meer in het landschap aanwezig. De elementen die nog wel in het landschap aanwezig zijn, hebben veelal hun functie verloren en staan erg onder druk. De komende jaren werkt de regio er hard aan een aantal waardevolle cultuurhistorische elementen op te knappen en voor de toekomst wil behouden.

Ratings

Be the first one to rate this route

Rate this route
Close

Search

Search options
km km